صدام کردی ...صدام کردی...نگو نه ...!

upstairs2.jpg

تنهايی بزرگ!

تنهايی بزرگ!

دست مرا بگير وببر تا سقوط ماه!

در حوض روشن نفس پاک صبحگاه

می آفرينمت!

در گريه های گاه به گاه گل وگياه...

بايک تکان پلک

در انديشه نگاه

می آفرينمت!

حتی اگر به عمد

و

حتی

به اشتباه...............!

/ 0 نظر / 20 بازدید