چه خيالی!!

من گمان می کردم

دوستی

همچون دشتی سرسبز

چارفصلش همه آراستگيست!

***

من پروژه داشتم

بيشترشم از اينترنت برداشتم

تموم هم شد

اما اينترنت از منزل

نه اداره!

انقدر هنوز وجدان دارم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید