بگذارتابراي تو بنويسم اين روزها چقدر پريشانم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بگذار صادقانه بگويم ....آه ! چيزي نمانده است به پايانم

وقتي تو نيستي به چه كار آيد فصل بهاروهرچه درو جاريست

آه اي بهار گمشده ام برگرد من بي تو پايمال زمستانم

ته مانه زلال نگاه تو جاريست دركتاب خيال من

ازتو چگونه دل ببرم آخر ؟ ازتو چگونه روي بگردانم ؟

هرروز در برابر چشمانم روحي در آينه ميميرد

روحي كه باهرآنچه نفس دارد فرياد ميزند كه : پشيمانم ...

بگذار تابراي تو بنويسم بي تو هواي خانه چه دلگير است

بگذار تا براي تو بنويسم اين روزها چقدر پريشانم ...

 

 

                                   -  سيد جعفر عزيزي  -

/ 0 نظر / 4 بازدید