پست های ارسال شده در تیر سال 1390

توچال؟؟؟ تله کابین؟؟؟ نهار؟؟؟ اونم درست فردای......؟؟؟ :-(

...که رسیدن به آخر قصه اول جاده های یک طرفه ...که نرفته به فکر برگشتن توی این روزهای بی هدفِ...   آرزوهای تکه پاره شده لابه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید