پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

آرام روشن کن برایم باز سیگاری...

هی گریه کردم قرص خوردم شب نخوابیدم در دست های سرد تو از تب نخوابیدم   دیدم برای داستانم  قهرمانی نیست دیدی برای قهرمانت داستانی نیست   آجر به ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 15 بازدید