پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

در راستای فرهنگ غنی کاميون و کاميونيگری :

اصغرآقا کامیونی نوشته: ايپي ليدي .....                                       دو روز پيش ننه هه از احمدآباد تيليفون زد به داشتون كه : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید