پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1383

                                                                                              <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> (  BLUE )     You listen up heres storie,about a blue guy in a ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
             وقتی خورشيد را از دست دادی                  اگر گريه کنی                       ستارگان رانيز از دست خواهی داد ..... !                                                 --- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید