بی تو...

bavram%20namesha.jpg

خداحافظ قطعه گمشده من...

خرس های قطبی در استخرها

روباه های قطبی در مرغ فروشی ها

پنگوئن ها در جوی ها

گلسنگ های قطبی در گلدان ها  

و اين هم ماموت ها

در خيابان های مبهوت شهر

بی تو بايد عصر جديد یخبندان را جدی بگيريم !

 The Scream 1893

حمیدرضاشکارسری

---

وارطان سخن بگو

مرغ سکوت جوجه مرگی فجیع را

درآشیان به بیضه نشسته است ...:(((((

---

منگ ولج وتوهم ودرهم دوباره من

تشویش واضطراب وپر از غم دوباره من...

زنجیر کردن سخن ویک سکوت محض

یک نامه رسیده مبهم دوباره من

یک صندلی و عینک و نامه به روی میز

آواره نشستن آدم دوباره من

از صبح تا غروب قرنطینه در اتاق

مردی به نام آه وکمی دم دوباره من

بی حس بود-حرف نمی زد و سرد بود

این صحنه را شنیدم ومردم دوباره من

تو رفتی وتمام سکوتم شکسته شد

فریاد وناله وپرم از غم  دوباره من

اما دوباره من به تو بیچاره می شوم     

http://azizi100.persianblog.ir/

--

*******
ابر برای خودش شکل درست می کند
من فکر می کنم شبیه توست
تو فکر می کنی شبیه من
ولی ابر برای خودش شکل درست می کند

*******
آسمان به ابر آلوده بود
ابر به باران
باران به چتر
چتر به من
و ادامه این آلودگی غمگین می شود
وقتی بی دلیل
به تو نمی رسد

سید رضا سید حسینی

/ 1 نظر / 20 بازدید
مریم حقیقت

سلام مسافرم طلايی ديدارش را هم بال آيا .....کبوتر می شوی؟يا علی