/ 6 نظر / 22 بازدید
منم......دوست تقی!

اينهمه سردرگمی خود خواسته؟!!

میرزایی

سلام با " پشه های گرفته ماهیچه" بروزم و منتظرتان : به خود هیچ می رسم از خود به خداوند اُمی از نیچه به خلا ء ، به سر و صدای سکوت پشه های گرفته ماهیچه نادعلی

راد

برای بو بینی را می گیرند. در هر صورت هر چه بود تمام شد. چشم هایت را باز کن!

غزل پست مدرن

سلام دوست عزیز گرچه سید مهدی موسوی رفته است گرچه جایش خالیست! اما شعرهایش را گذاشته وبلاگش منتظر شماست... و قول داده برگردد . . . قسم به این شب و این شعرهای خط خطی ام دوباره برمی گردم به شهر لعنتی ام

مهدی معارف

انسان محو! معنی در متن گمشده گرچه جهان کلام به آخر رسیده ایست دلتنگی ات بزرگتر از گریه کردنت تنهایی ات بلند تر از هر قصیده ایست بعد از خیلی وقت به روزم با چند تا اتفاق خیلی ساده با یه شعر و اینکه این دوتا بیت هم که اینجا نوشتم هیچ ربطی به من نداره مال سید مهدی موسوی هستش! همین

میرزایی

سلام با " سکسکه های یک مست" و معرفی چند لینک بروزم : حباب بودن و با موج سرخوشی کردن نهنگ بودن و در تنگ خودکشی کردن درخت بودن و از موریانه اره شدن دچار زندگی و مرگ روزمره شدن منتظرم....نادعلی