باران

شاعری تنهاست

وشعرش قطره اشکيست

که می ريزد بروی گونه های شهر

وباران است و باران است

وشاعر رفته تا سطری سرايد از غم و ناکامی و غربت

ولی افسوس کز اشعار او

جز قطره ای شبنم

بروی شاخه ای پيچک

نمی ماند .............................

 

               --- خودم

/ 1 نظر / 4 بازدید
Mohsen

هوا سرده ! ابرا هم سردشونِ .... شهر هم گونه نداره..... و همجا بوی غربت ميده. شبنم هم روی شاخه ی پيچک نيست...