آخرین پنجره ...

به قدر بغض گلوگیر آسمان، گریه

به قدر غربت تهران، دلِ بدون تو تنگ

به وسعت چمدان های بی سفر حسرت

به حجم شیشه ی قلب تمام عالم سنگ

قسم به فاصله: این کوچه ی بدون عبور

دوباره دورم از تو... هزار ها فرسنگ

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید