سر چراغی!

صدا کن مرا !

صدای تو خوب است ...

صدای تو سبزينه آن گياه عجيبی است

که در انتهای صميميت حزن می رويد ...

www.Farshad7.com.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید
دوخیک

.....آنکس که چرخ چمنی میزند، باید وقتی، دیگر نزند.....دوخیک اینطور میگوید...گور پدرش ...ما کار خومان را می کنیم!...