بدون هیچ دلیل و هیچ منظوری!

.

از...

 

        مثل گریه به خاطر یک چی؟

        وسط خنده داری ِ غم ها

        مثل غمگینی خود ارضایی

        جلوی چشم گیج آدم ها

 

        مثل می خواهمی که می خواهم

        مثل برگشتن ِ من از « هرگز»

        در سرم مردن ِ دو تا نقطه

        در سرم مردن ِ دو تا قرمز

 

       خیسی ات از لباس زیری که

       عشق را ذرّه ذرّه حل کرده

        توی تنهایی ِ من از خوابی

        که پتوی ترا بغل کرده

 

        لمس ِ دیوارهای نامرئی

        درک یک اتفاق پیچیده

        گریه ی بچّه ای خیالی که

        وسط زن... و مرد خوابیده

 

        حسّ ِ بی اعتمادی مردی

        که به من می رسی و مأیوسی

        تف شدن توی صورت دنیا

        مثل یکجور فحش ناموسی...

 

        سعی می کرد زندگی باشد

        زور می زد جدا شود از زن

        مثل یک فعل ِ من در آوردی

        که خودش را بصرفد از « بودن » !

 

        فعل ِ دیوانه وارِ بی نقطه

        فعل مستهجن ِ دو مفعولی!!

        زندگی توی نامه ی بی اسم

        بین یک مشت حرف معمولی

 

        بین تصویرهای غمگینی

        که یکی با کمال بی شرمی...

        ...مگسی که به شیشه می چسبم

        مثل رؤیای روشن و گرمی!

 

        مثل شعری که خواستم امّا...

        مثل مردی که در زنی دلسرد...

        زندگی / می کند مرا با عشق

        زندگی / می کند مرا با درد...

 مونازنده دل

/ 3 نظر / 19 بازدید
گلناز ميرحسيني

فضای گرم سردخانه با یک مقاله و یک شعر بروز است و منتظر نظرت عزیز

محمد حسينی مقدم

چرا سرودن شعر سپيد پست مدرن کار مشکلی است؟ با مطلبی درباره غزل پست مدرن: اين ور آب اون ور آب چند شعر و يک شعر ديگر به روزم

محسن رضوي

درود! اميدوارم سرماي زمستان را خونگرميتان به بهار برساند ..‏ رهياد به روز شده ... ممنونم از حضور شما ...‏