اين روزها.......................................................................

و این روزها که ...

 

یک آینه به سمت تماشای هیچ کس

در را ببند انسیه، این چند تا مگس ...

 

دارند می برند که گوش سکوت را

ته مانده های لاشه ی یک عنکبوت را

 

در را ببند توی سرم باز وز و وز

کوبیده می شودسرم از ...چ

                                                                          ک

                                                                         ش

                                                                              و 

                                                                                         فلز

                                

در را ببند توی سرم باد می وزد

با این هوا کجا بپرم باد می وزد

 

[یک گوشه ی اتاق برو در خودت بمیر

یک گوشه ی اتاق فقط ،عنکبوت پیر]

 

تنها نشسته ام به خودم فکر می کنم

دارم به « عاشق تو شدم » فکر می کنم :

 

لب دادن دو سایه ی ترسو در آینه

زیبایی مضاعف گیسو در آینه

 

از جیب من که عکس تو را در بیاورند

تصویر لخت رقص تو را در بیاورند

 

دررا ببند انسیه !حالم بد است بد

خواجه "گرفته" بود به ما فال/ قهوه زد :

 

از من جدا بشو اگرم نور دیده ای

آرام جان و مونس قلب رمیده ای

 

 

یعنی که شاهزاده ی غمگین برو بخواب

اسب سفید قصه عروسی نیاورد

 

دست مرا به دست تو نگذارد و ..[بخواب]

روی تو را برای رو بوسی نیاورد

 

 

رفتی معامله شدی و مستند شدی

با یک کسی شبیه خودت نامزد شدی

 

آیا وکیلم از طرف ِ... که هوو شوی

توی شناسنامه ی خود مال او شوی

 

یعنی که عاشقت شده ام  بشکنی مرا

آیینه ی دقت شده ام بشکنی مرا .

 

رفت آمد دو آینه در هم شکسته شد

در بغض حرفهات دلم کم شکسته شد ؟:

 

 

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

و مولوی و گند فراوان دروغ بود

 

بیزارم از خوی و همه ی کو چه های آن

رسوایی کنار خیابان دروغ بود

 

 

پاشیده شو به مغز من ای سنگ فرش خون

از ارتفاع مضحک کیف آور جنون

 

با سر اگر فرود بیایم چه می شود

با صورت کبود بیایم چه می شود

 

می افتم از خودم که مگر خون بپا شود

توی عروسی تو اگر خون بپا شود ...

 

می افتم از دهان تو و سرد می شوم

از داغ بازوان تو و سرد می شوم

 

یک گوشه ی اتاق فقط عنکبوت پیر

یک گوشه ی اتاق درون خودت بمیر

 

یک پنجره به سمت تماشای هیچ کس

در راببند انسیه ، این چند تا مگس...  .

 

 

 

 

 

 

 

 سکسکه های یک مست

/ 0 نظر / 38 بازدید