انسانی! زياده انسانی!

يادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد

نسبت دوست به هر بی سروپايی ندهيم ...

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
دوخیک

...این شعر که گلاب به روتون، عنصرِ خیال توش ماکوا!....لذا هدف فحش بود به اون بی پدرِ دوست نما.....اما اون یاروهه از تو هم بهتر میتونه بارِ خودش کنهِ خروار خروار....! تازه تر چی داری، زلف نارنجی؟!! ها؟!