ازهيچ...

      با دشنه ای به دست سراغ مرا بگیر

    وقتی که خسته می شوم از خود ولادمیر!

    زیر درخت با گودو "دی وعده داد شیخ":

    "اینجا بمان که می گذرد او ازاین مسیر"

      آنقدر  منتظر شده ام که   شنیده ام

     افتاده است  چرخ زمانه  به جیر  جیر

     در رقص صرب گونه ی خود مست می کنند

      تاریخ  زخم"   شاه الکساندر  "را بمیر

      بنویس مان به درد ابوالفضل بیهقی!

      از آنچه می  رود به سر ما به ناگزیر

   سرمای شوروی است که در استخوان توست

     باید مهاجرت کنی از خود به گرمسیر

     این داستان قضیه ی یک نسل سوخته است

     که در سکوت موحش شب می شوند پیر.

                            ***

          هی آن که ایستاده وفریاد می کشی

         تقدیم می شود به تو این شعر دلپذیر 

http://parandetarin.blogfa.com/

/ 1 نظر / 19 بازدید
شيوا

تو يه اپ ديت نکنی ها تنبل خان