Adamkimin اینشعرهاازآنمننیستکاشبودولینیست...
صفحات وبلاگ
نویسنده: AZITA ADIB POUR - دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤

 

 

عيب دل كردم كه وحشی وضع و هرجايی مباش

درد دارد چه كند كز پی درمان نرود !

 

 

وزن و اينها رو فعلا بيخيال!

کدهای اضافی کاربر :